Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

Contractor Sp. z o.o.

Pozyskaliśmy zlecenie na wykonanie nowego zasilania z budową stacji transformatorowej i linii kablowej SN wraz z instalacjami wewn. i nową rozdzielnią nN na terenie betoniarni Lafarge w Oświęcimiu.