Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

Leiber Poland

Zakończyliśmy prace nad kolejnymi zleceniami związanymi z pracami na utrzymaniu ruchu w tym na wykonaniu zasilania prasy P12, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w biurach.