Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

PPG Polifarb S.A.

Zakończyliśmy kontrakt przebudowy zasilania obiektów 205 i 206 wraz z wykonaniem dwóch kilkupolowych rozdzielni nn.
Nasza firma poprzez powiększającą się współpracę z PPG Polifarb S.A. otrzymała i wykonała również kilka zleceń bieżących dotyczących min. przebudowy linii kablowych