Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

SKANSKA S.A. - Elektrownia Wodna

Dokonaliśmy odbioru z Generalnym Wykonawcą prac związanych z budową instalacji elektrycznych, tras kablowych, montażu rozdzielni SN 15kV oraz rozdzielnicy RGNN wraz z zasilaniem urządzeń technologicznych oraz montażem dwóch transformatorów 250kVA 15/0,4kV oraz dwóch transformatorów 2,5MW 15/6,3kV wraz z ich uruchomieniem. Obecnie nasza firma uczestniczy w pracach rozruchowych Elektrowni Wodnej w Świnnej Porębie.