Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

SKANSKA S.A.

Dokonaliśmy odbioru inwestorskiego na prace wynikające z kontraktu budowy instalacji silno prądowych wewn. i zewn. wraz z budową stacji transformatorowej z mostem szynowym 6300A na budowie rozlewni wód źródlanych Żywiec Zdrój S.A. w Wieprzu.