Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

Realizacje

KLINGSPOR

Wykonaliśmy prace związane z budową nowych rozdzielnic pieców (zakład Kozy) oraz rozdzielni kompresorów wraz z tablicą oświetleniową na zakładzie w Bielsku-Białej. Dodatkowo zlecenowo nam dalsze wykonanie wymiany oświetlenia na zakładzie w Kozach.

SKANSKA S.A.

Dokonaliśmy odbioru inwestorskiego na prace wynikające z kontraktu budowy instalacji silno prądowych wewn. i zewn. wraz z budową stacji transformatorowej z mostem szynowym 6300A na budowie rozlewni wód źródlanych Żywiec Zdrój S.A. w Wieprzu.

 

Strony