Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

Rok 2015

PPG Polifarb

Zakończyliśmy wykonanie pomieszczenia wraz z prefabrykacją nowej rozdzielni R6 oraz nową instalacją elektryczną. Wykonaliśmy również prace dotyczące przeglądu około 200 słupów oświetlenia zewnętrznego wraz z przeglądem mocowania opraw oświetleniowych na terenie zakładu w Cieszynie.

Strony