Przemysłowe Instalacje Elektryczne Silno i Nisko Prądowe

Rok 2016

Leiber Poland

Zakończyliśmy prace dotyczące wykonania nowej instalacji elektrycznej wraz z instalacją SSP i oddymiania na rozbudowie części socjalnej zakładu Leiber w Rudzie Śląskiej oraz wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej na budowie hali namiotowej. Pracom tym towarzyszyły również zlecenia na roboty dodatkowe.

SKANSKA S.A.

Dokonaliśmy odbioru inwestorskiego na prace wynikające z kontraktu budowy instalacji silno prądowych wewn. i zewn. wraz z budową stacji transformatorowej z mostem szynowym 6300A na budowie rozlewni wód źródlanych Żywiec Zdrój S.A. w Wieprzu.

 

Strony